Hurda Araç İhalesi

 HURDA ARAÇLAR İÇİN İHALE

Hadim Belediyesi, hurda araçlarını satmak için ihaleye çıkıyor.

Hadim Belediyesi, hurda araçlarını satmak için 11.10.2016 Salı günü ihaleye çıkıyor. Hadim Belediyesi tüzel kişiliğine ait 9 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi'ne göre açık teklif usulü ile belediye encümeni huzurunda satılacak. Satılığa çıkarılan 1992 model Ford Cargo marka çöp kamyonunun muammen bedeli 10 bin, 1991 model Ford otomobilin 2 bin, 1985 model BMC Leyland kamyonun 4 bin, 1984 model Mercedes vidanjörün 10 bin, 1986 model Man çekicinin 15 bin, 1982 model Ford itfaiyenin 5 bin, 1990 model Renault otomobilin 1500 TL, 1992 model Tofaş otomobilin 3 bin ve 2006 model Lobert Dorsenin bedeli ise 15 bin lira.

İhale hakkında açıklama yapan Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "İhale 11.10.2016 Salı günü saat 10.00’da belediye hizmet binasında 9 adet eski aracın satışı yapılacaktır" dedi.
Hadimioğlu, ihaleye girebilme şartlarını ise şöyle sıraladı: "Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu. Kimlik fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, Tüzel kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, esnaf sicil belgesi ve benzeri. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından). Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından) Başka kişi adına ihaleye girecekler için noterden vekaletname."

 

 
BİZİ TAKİP EDİN